VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Xét Mình Trước Tiệc Thánh

1 Cô-rinh-tô 11:17-34
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1273 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/2/2020 8:37:3
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 11.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1San Jose, CA, US3610.10 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)36
2Đến Gần Chúa Hơn (Mục Sư Đặng Quy Thế)9
3Hai Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
4Cây Chúa Trồng Luôn Xanh Tươi (Mục Sư Trần Quang Tuấn)5
5Thời Điểm Quyết Định: Trốn Chạy Hay Trở Về (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.