VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Xét Mình Trước Tiệc Thánh

1 Cô-rinh-tô 11:17-34
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1275 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.26 giây
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 11.

Lễ Tiệc Thánh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.