VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Lời Từ Biệt Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:14-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/18/2017; P: 6/26/2017; 523 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 9:15:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US9626.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Thế Hệ Chống Nghịch (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Người Đứng Phía Sau (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Phước Hạnh Của Người Được Tha Thứ (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Tín Đồ Thật (II) (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.