VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Ngươi Muốn Ta Làm Chi Cho Ngươi

Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1391 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 6:24:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Trong Trường Cầu Nguyện Với Đấng Christ.


SốKhách từMới xem
1, Germany1720.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tha Thứ Nhau (Mục Sư Nguyễn Văn Lý)2
2Hãy Yêu Kẻ Lân Cận Như Mình (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2
3Tôi, Bạn Tôi, Và Đức Chúa Trời Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Nhận Lễ Báp-Tem Để Làm Gì? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.