VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Thành Công Và Sự Ghen Tị

Công-vụ các Sứ-đồ 5:17-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/2/2017; P: 7/4/2017; 515 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 4:35:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam2647.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chăm Sóc Gia Đình (Mục Sư Phan Minh Hội)4
2Đứng Vững Trong Các Thời Kỳ (P2) (Mục Sư Hồ Vũ)3
3Trước Và Sau (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Quyền Cai Trị Của Cơ Đốc Nhân (P1) (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Mục Đích Và Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.