VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Winter Photo

Giải Phóng Và Tự Do Bởi Đấng Xức Dầu

Ê-sai 61:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 453 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 11:43:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 61.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 61.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.