VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Thái Độ Của Người Đắc Thắng

Thái Độ Của Người Đắc Thắng

Rô-ma 12:1-2; Ê-phê-sô 2:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/2/2017; P: 7/6/2017; 686 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 13:21:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12, Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12, Ê-phê-sô 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1093.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
2Dựng Nên Mới Giống Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Thương Người Như Thể Thương Thân (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Nắm Quyền Cai Trị (Phần 1) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Cái Nhìn Trần Thế (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.