VietChristian
VietChristian
httl.org

Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh

Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh

Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/16/2017; 513 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/17/2017 18:5:48
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US3450.52 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cơ Nghiệp Của Chúng Ta Trong Đấng Christ (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
2Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Người Ðàn Bà Mất Huyết (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
4Đừng Ngại Bị Chỉ Trích (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Grace And Condemnation (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng