VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Vui Mừng Hay Nặng Nề

Công-vụ các Sứ-đồ 5:33-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/16/2017; 296 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 21:29:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US9987.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giá Trị Của Thời Gian Nằm Trong Huyết (Mục Sư Trương Trung Tín)4
2Hãy Kiên Trì Chạy Xong Cuộc Đua (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Yêu Như Chúa Yêu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
4Được Ăn Theo (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Tình Chúa Bao La (Mục Sư Trần Thiện Đức)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.