VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Vui Mừng Hay Nặng Nề

Công-vụ các Sứ-đồ 5:33-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/16/2017; 210 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/20/2018 15:31:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US7989.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Bơi Nước Ngược (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Sứ Điệp Phục Sinh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Xin Dò Xét Con (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Chúa Dẫn Dắt Cuộc Đời Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)2
5Người Sứ Đồ Gần Gũi Chúa (Truyền Đạo Huỳnh Trần Linh)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng