VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Vui Mừng Hay Nặng Nề

Công-vụ các Sứ-đồ 5:33-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/16/2017; 185 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/18/2017 8:18:9
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US2606.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Ngại Bị Chỉ Trích (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Những dấu hiệu của sự trưởng thành (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
3Grace And Condemnation (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
4Đức Thánh Linh Ủy Quyền (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Đức Tin Của Một Kỹ Nữ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng