VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Vui Mừng Hay Nặng Nề

Công-vụ các Sứ-đồ 5:33-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/16/2017; 202 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/19/2018 2:51:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, Italy2837.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Để Có Thể Theo Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)5
2Ơn Lạ Lùng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Ước Nguyện Của Người Cơ Đốc (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
4Phiên Tòa Chung Thẩm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đức Tin Chân Thành (Mục Sư Chung Tử Bửu)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng