VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Vui Mừng Hay Nặng Nề

Công-vụ các Sứ-đồ 5:33-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/16/2017; 137 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/23/2017 1:8:45
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam641.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vương Miện Cho Năm Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
3Những Ước Mơ Làm Rạng Danh Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Thái Độ Của Người Đắc Thắng - Khiêm Nhường (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Chúa Làm Được Mọi Sự (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng