VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Vui Mừng Hay Nặng Nề

Công-vụ các Sứ-đồ 5:33-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/16/2017; 192 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2018 2:41:42
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France4140.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Động Lực Tấn Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)6
2Thử Thách Và Cám Dỗ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Giữ Gìn Sự Hiệp Một (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Sự Ban Cho Không Tả Xiết (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Cuộc Đời Có Ý Nghĩa (Mục Sư Trương Trung Tín)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng