VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Chiến Thuật Gây Hao Tổn Của Satan Và Ân Điển Chúa

2 Cô-rinh-tô 12:7-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/16/2017; 197 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/23/2017 6:10:20
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam341.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Ước Mơ Làm Rạng Danh Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
2Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
3Thái Độ Của Người Đắc Thắng - Khiêm Nhường (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Vương Miện Cho Năm Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Thân Thể Đấng Christ (Mục Sư Lê Văn Thái)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng