VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Thương Thì Thương, Tội Phải Phạt

Rô-ma 1:18-32
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 459 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 15:32:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1, Germany12234.21 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Trăn Trở (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Những tác nhân mang đến sự biến đổi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Làm thế nào để được các phước lành trong năm mới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.