VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Chức Vụ Để Phục Vụ

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 275 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 20:12:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US228.69 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Để Gió Cuốn Đi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)8
2Chúa Cần Đến Tôi (Mục Sư Nguyễn Anh Tài)2
3Vốn Liếng Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Tỏ Tình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Rồi Cuộc Vui Tàn (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.