VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Theo Cách Mới Của Chúa

Theo Cách Mới Của Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-26
Mục Sư Phạm Thanh Duy
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 562 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 11:46:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4277.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
2Hội Thánh Và Phúc Âm (Mục Sư Đặng Minh Trí)1
3Hãy Đến Với Ta (Mục Sư Hoàng Siêu)1
4Đói Khát Sự Công Chính (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1
5Tin Chúa Giê-xu Phước Thay (Mục Sư Trần Hữu Thành)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.