VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Chúa Không Chọn Chúng Ta Cho Quá Khứ Nhưng Cho Tương Lai

Thi-thiên 30:5; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 512 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 19:40:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 30, 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 30, 2 Cô-rinh-tô 5.


SốKhách từMới xem
1Port Saint Lucie, FL, US4010.97 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giám Định Của Bạn Về Đấng Christ? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)6
2Hội Thánh Bước Theo Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đặc Sai Mục Đích (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Năm Mới Nếp Sống Mới (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Sự Hiệp Một của Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.