VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Chúa Không Chọn Chúng Ta Cho Quá Khứ Nhưng Cho Tương Lai

Thi-thiên 30:5; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 551 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:22:55
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 30, 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 30, 2 Cô-rinh-tô 5.


SốKhách từMới xem
1, France2866.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)32
2Thánh Là Biết Tránh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Lời Mời Ân Cần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Một Gia Đình Di Dân (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hiệp Nhất Để Xây Dựng (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.