VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Thiên Đàng Thật Cho Người Tin Chúa Thật

Giăng 1:43-51
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 2007 xem 46 lưu
Xem lần cuối 33.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Phoenix, AZ, US33.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)7
2Tìm Gì Trong Đời? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)5
3Để Tin Và Được Sống (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
4Chứng Cớ Chúa Sống Đâu Nào? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
5Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.