VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Cầu Nguyện Trong Tinh Thần Khiêm Hạ

Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1342 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 12:13:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Trong Trường Cầu Nguyện Với Đấng Christ.


SốKhách từMới xem
1, Germany1126.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cách Sống Của Cơ Đốc Nhân (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
2Con Mắt Sáng Sủa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
3Vui Vì Đẹp Thêm (Mục Sư Trần Trọng Luật)1
4Chớ Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn)1
5Ta Là Gốc Nho Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.