VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

An-ti-ốt Tuyệt Vời: Một Hội Thánh Cho Ngày Nay

An-ti-ốt Tuyệt Vời: Một Hội Thánh Cho Ngày Nay

Công-vụ các Sứ-đồ 11:25-30
Pastor Glen Peterson
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 304 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 12:38:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France1878.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới Nếp Sống Mới (Mục Sư Lê Thanh Liêm)5
2Đặc Sai Mục Đích (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Ah-ha-vah (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Giám Định Của Bạn Về Đấng Christ? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.