VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Ân Tứ cho Mỗi Người

1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 916 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.20 giây
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.