VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Nhận Lãnh Từ Nơi Chúa

2 Cô-rinh-tô 12:1-10
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/2/2016; P: 8/6/2017; 257 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 11:14:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4935.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nữ Môn Đệ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Bạn Được Phái Đi Đâu? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)2
5Thấy (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.