VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Nhận Lãnh Từ Nơi Chúa

2 Cô-rinh-tô 12:1-10
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/2/2016; P: 8/6/2017; 257 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.28 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.33 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
2Người Được Phước (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)2
4Khốn Thay Cho Cư Dân Trên Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Tỉnh Thức (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.