VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Tâm Linh Đang Vui Hay Buồn?

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/23/2017; P: 8/8/2017; 377 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 19:46:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2238.90 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bí Quyết Chia Sẻ Phúc Âm Của Phao Lô (Mục Sư Phan Minh Hội)3
2Hãy Gần Gũi Chúa Ngày Càng Hơn (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Trao Cho Chúa Mọi Gánh Nặng (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Bình An Tuyệt Đối (Pastor Spencer Sutherland)1
5Nhưng Về Phần Con (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.