VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Chúc Tụng: Chìm Ngập Trong Chúa

Chúc Tụng: Chìm Ngập Trong Chúa

Thi-thiên 145
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/6/2017; P: 8/8/2017; 687 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 1:17:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 145.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 145.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam3014.23 phút
2, France3027.08 phút
3, France3027.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)44
2Tập Nhìn Bằng Đôi Mắt Của Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Sống Theo Lý Lịch Mới Của Con Nguời Tâm Linh (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Định Luật của Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Phước (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.