VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương

Thi-thiên 1:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/6/2017; P: 8/9/2017; 2216 xem 34 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 18:55:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1, , US1182.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thánh Nhân Sa Ngã (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Tạ Ơn Chúa I (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
3Thánh Thi Cảm Tạ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Liêm Chính (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Công Việc Của Đức Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.