VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Cơ Sở Của Cuộc Cải Chánh

2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/23/2017; P: 8/10/2017; 307 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/22/2018 12:56:53
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Ti-mô-thê 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Ti-mô-thê 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US444.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Chúa Đấng Chăn Dắt Tôi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Xuân Hy Vọng (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Vì Sao Họ Không Tin? (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng