VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Cơ Sở Của Cuộc Cải Chánh

2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/23/2017; P: 8/10/2017; 182 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 5:15:46
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Ti-mô-thê 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Ti-mô-thê 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Bronx, NY, US564.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Điều Gì Buộc..! (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Sống Trong Cây Sự Sống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh (Truyền Đạo Hồ Long)2
4Ngôi mộ trống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Trái Tim Của Người Mẹ (Mục Sư Trần Trọng Luật)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng