VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Người Nam Tôn Kính Chúa

Sáng-thế Ký 6:9-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/18/2017; P: 8/10/2017; 322 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 18:22:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1, Germany633.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
2Chúa Dẫn Dắt Cuộc Đời Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)2
3Xin Dò Xét Con (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Nén Bạc Chúa Giao (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Những Người Bơi Nước Ngược (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng