VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Từ Kết Ước Với Âm Phủ Đến Kết Ước Với Chúa

Ê-sai 28:15-18; Đa-ni-ên 3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/13/2017; P: 8/14/2017; 320 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/7/2019 17:37:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 28, Đa-ni-ên 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 28, Đa-ni-ên 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam14836.03 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Việc Tốt Cho Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Trung Tín Nhỏ Dẫn Đến Ơn Phước Lớn (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Hội Thánh Và Sứ Mạng (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Vượt Biển Đỏ (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Thì Giờ, Lời Nói Và Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.