VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Vì Sao Hội Thánh Dâng Hiến?

Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-36
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/13/2017; P: 8/14/2017; 302 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 12:6:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, Germany3766.44 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thâu Trữ Trong Mùa Gặt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Hãy Đi, Đừng Phạm Tội Nữa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Vâng Phục Nhau Trong Chúa (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
4Bết-lê-hem Nhỏ Bé (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
5Một Vụ Kiện (Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.