VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Cầu Nguyện Và Tha Thứ

Mác 11:25-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/25/2017; P: 8/24/2017; 1514 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 8:43:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Trong Trường Cầu Nguyện Với Đấng Christ.


SốKhách từMới xem
1, Germany6105.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thánh Thi Cảm Tạ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Tạ Ơn Chúa I (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
3Thánh Nhân Sa Ngã (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Quỳ Trước Ngai (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Đi Theo Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.