VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Cầu Nguyện Và Tha Thứ

Mác 11:25-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/25/2017; P: 8/24/2017; 1547 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 16:28:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Trong Trường Cầu Nguyện Với Đấng Christ.


SốKhách từMới xem
1Vung Tau, Vietnam4273.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Điều Phải Có (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)5
2Sống Có Trách Nhiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Soi Gương Mỗi Ngày (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
4Sống Xứng Đáng Với Sự Kêu Gọi (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Bình An Trong Chúa Giê-xu (Mục Sư Hoàng Siêu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.