VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Bốn Chiều Kích Của Tình Yêu

Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 386 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/14/2020 0:52:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, France19967.02 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)46
2Một Người Nhỏ Bé (Mục Sư Trương Trung Tín)4
3Bài Ca Của Môi-se (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2
4Điều Gì Xảy Ra Khi Một Cơ Đốc Nhân Ngã Lòng (Phần 1) (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Chuyện Lớn Chuyện Nhỏ (Pastor Hồ Long)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.