VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Bốn Chiều Kích Của Tình Yêu

Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 388 xem 11 lưu
Xem lần cuối 0.61 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, , US0.66 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Thánh Đồ Trong Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Tình Đầu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Đào Tạo Môn Đệ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Giáo Huấn Và Uy Quyền (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.