VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Tấm Gương Người Hầu Bàn

Công-vụ các Sứ-đồ 6:8-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/3/2017; P: 9/9/2017; 476 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/12/2020 22:26:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, France17330.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)43
2Tài Khoản Trên Trời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
3Nhẫn Nại Trước Hoạn Nạn (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
4Chú Tâm Những Điều Không Thấy Được (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
5Ngày Nào Tôi Còn Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.