VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Ai Hầu Việc Ta...

Giăng 12:24-26
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/10/2017; P: 9/12/2017; 1093 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 7:24:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Hội Thánh Tôi.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2009.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tình Bạn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Hãy Trao Cây Chuyển Tiếp (Mark Rivera)2
4Để Lại Gì Cho Người Sau? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Quy tắc chính trực (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.