VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Lời Chứng Của Giăng Báp Tít

Giăng 1:19-34
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/3/2017; P: 9/13/2017; 77 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/12/2018 8:15:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US12583.20 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Để Có Thể Theo Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
2Đức Tin Chân Thành (Mục Sư Chung Tử Bửu)2
3Ơn Lạ Lùng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Phiên Tòa Chung Thẩm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Ước Nguyện Của Người Cơ Đốc (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng