VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Lời Chứng Của Giăng Báp Tít

Giăng 1:19-34
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/3/2017; P: 9/13/2017; 101 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 23:14:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US270.83 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gương Mẫu Tuyệt Hảo (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)7
2Bạn Lao Khổ Vì Chi? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
3Lời Cầu Nguyện Của Môi-se (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Phục Hưng Từ Lời Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Đất Lành (Mục Sư Trần Trọng Luật)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới