VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Lời Chứng Của Giăng Báp Tít

Giăng 1:19-34
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/3/2017; P: 9/13/2017; 67 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2018 9:12:27
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1, France3737.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Động Lực Tấn Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)6
2Thử Thách Và Cám Dỗ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Giữ Gìn Sự Hiệp Một (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Sự Ban Cho Không Tả Xiết (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Chắc Được Sức Mới! (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng