VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Autumn Photo

Môn Đồ Đầu Tiên Làm Chứng

Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/10/2017; P: 9/13/2017; 82 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2017 8:59:21
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US11204.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Ngại Bị Chỉ Trích (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Vượt Biển Bằng Đường Bộ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
3Bổn Phận Của Trưởng Lão Trong Nhà Chúa (Mục Sư Châu An Phước)1
4Grace And Condemnation (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Đức Thánh Linh Ủy Quyền (Mục Sư Ngô Đình Can)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng