VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Môn Đồ Đầu Tiên Làm Chứng

Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/10/2017; P: 9/13/2017; 107 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/21/2018 18:17:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US35104.83 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bạn Lao Khổ Vì Chi? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Sứ Mạng Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Minh)2
3Gương Mẫu Tuyệt Hảo (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Sự Cầu Nguyện Chuyển Dời (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Vô Đạo? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới