VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Lên Chốn Cao Nhất

Rô-ma 3:9-31
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/10/2017; P: 9/13/2017; 147 xem 4 lưu
Xem lần cuối 20.11 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1Da Nang, Vietnam20.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Tự Do: Luôn Sống Trong Ân Điển (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
2Lòng Đức Chúa Trời Cho Muôn Dân (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
3Lời Cảnh Báo (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)3
4Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
5Để Phục Hồi Sức Sống (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng