VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Gánh Nặng Của Đức Giê-hô-va

Xa-cha-ri 9:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/3/2017; P: 9/13/2017; 390 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 1:58:37
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Xa-cha-ri 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xa-cha-ri 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Zurich, Switzerland3428.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
2Sống Theo Chúa Gọi (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Càng Đến Gần Chúa Thì Ta Lại Càng Được Gần Nhau (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Toàn Vẹn Hiệp Làm Một (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
5Quyền Năng Trong Sự Yên Lặng (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.