VietChristian
VietChristian
20 Năm Nhìn Lại

Spring Photo

Bốn Chiều Kích Của Tình Yêu (Phần 3)

Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 246 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 5:3:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, France4149.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Sáu Ấn Của Quyển Sách Mở Ra (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Đừng Vô Hiệu Hóa Ơn Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Yêu Người Lân Cận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Hãy Trông Đợi Đức Giê-hô-va (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.