VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Bốn Chiều Kích Của Tình Yêu (Phần 3)

Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 230 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 9:54:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, Thailand1116.38 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Đức Chúa Trời Ở Cùng (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)4
2Bình An Cho Nhân Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Thế Gian hay Thập Tự (Pastor Thomas Stebbins)2
4Chúa Muốn Ở Cùng Chúng Ta (Pastor Hồ Long)2
5Được Làm Công Dân Trong Vương Quốc Đức Chúa Trời (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.