VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Rao Giảng Phúc Âm

Công-vụ các Sứ-đồ 8:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 358 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 20:47:52
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 8.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, Germany16305.41 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đi Và Kết Quả (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
2Vui Mừng Trong Chúa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Hạt Giống Tốt (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Kẻ Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Tôi, Bạn Tôi, Và Đức Chúa Trời Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.