VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Khiêm Nhường Để Học Hỏi

Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/24/2017; 403 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.41 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.42 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
2Mọi Sự Đến Từ Cha (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
3Gắng Hết Sức (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Tạ Ơn Chúa III (Mục Sư Mã Phúc Thạch)1
5Đẹp Lòng Ta Mọi Đàng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.