VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Chúa Quan Phòng, Chu Cấp, Uy Lực

Lu-ca 12:32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 476 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 11:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, , US2922.70 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đối Diện Kẻ Thù, Chính Mình (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Đời Sống Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Ghét Và Yêu (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.