VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Chúa Quan Phòng, Chu Cấp, Uy Lực

Lu-ca 12:32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 476 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.12 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, , US0.17 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Men Và Bánh (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1
2Chân Dung Một Môn Đồ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
3Giọt Nước Mắt Của Mẹ (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Khải Tượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Ta Sống Các Ngươi Sẽ Sống (Mục Sư Trần Hữu Thành)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.