VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Các Ngươi Phải Sanh Lại

Giăng 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/1/2017; P: 10/7/2017; 120 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/22/2017 11:19:40
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1San Jose, CA, US2610.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cẩn Thận Theo Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Hãy Nhớ Tạ Ơn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Gia Tăng Sự Cảm Tạ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Solus Christus (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Đừng Quên Giao Ước Mình Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng