VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Các Ngươi Phải Sanh Lại

Giăng 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/1/2017; P: 10/7/2017; 177 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2018 11:59:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam242.23 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thành Tín Và Trung Tín (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)5
2Sự Phán Xét Ba-by-lôn Vĩ Đại (Mục Sư Trương Trung Tín)4
3Bền Chí Tiết Độ Đợi Chờ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)4
4Bây Giờ Tiếp Nhận Sự Chúa Đáp Lời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
5Người Nữ Tài Đức (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.