VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Chúa Đã Chọn Bạn

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 294 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 7:1:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US618.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hô-sa-na (Mục Sư Trương Trung Tín)2
2Mẻ Lưới Đầy Cá (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Chúa Biết Rõ (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Nọc Của Sự Chết Ở Đâu? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Tiếng Gọi Phục Vụ (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.