VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Bài Học Từ Tội Ác Và Tai Vạ

Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 365 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 9:16:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, France5273.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chiến Đấu Chống Lại Cám Dỗ (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
2Điều Phải Có (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Tấn Tới Trong Năm Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Chúa Có Quan Tâm Đến Việc Làm Của Tôi Không? (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
5Từ Sáng Tạo Đến Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.