VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Bài Học Từ Tội Ác Và Tai Vạ

Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 348 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 6:49:53
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US3085.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hệ Quả Của Ý Riêng Tốt (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Tự Gây Dựng Trong Tình yêu Thương (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
3Người Đắc Thắng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Đóng Cửa Để Ma Quỷ Không Thể Tấn Công - Không Tha Thứ (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Ô-bết Ê-đôm, Ngôi Nhà Thờ Phượng Chân Chính (Mục Sư Trần Quang Tuấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.