VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lời Cầu Nguyện Của Môi-se

Lời Cầu Nguyện Của Môi-se

Xuất Ê-díp-tô Ký 33:12-23
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/8/2017; P: 10/10/2017; 566 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12.61 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Xuất Ê-díp-tô Ký 33.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 33.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam12.61 phút
2Hanoi, Vietnam46.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gương Mẫu Tuyệt Hảo (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)7
2Bạn Lao Khổ Vì Chi? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
3Sự Cầu Nguyện Chuyển Dời (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Lời Cầu Nguyện Của Môi-se (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Nhớ Lại Sự Thành Tín Của Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới