VietChristian
VietChristian
httl.org

Phước Hạnh Của Sự Khiêm Nhường

Phước Hạnh Của Sự Khiêm Nhường

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-18; Gia-cơ 4:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/1/2017; P: 10/11/2017; 278 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2017 6:37:39
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 8, Gia-cơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 8, Gia-cơ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, France9909.83 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trọn Vẹn (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)3
2Tạ Ơn Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Bài Ca Trước Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Bước Theo Trong Chiến Thắng Của Đấng Christ (Rev. Michael Proud)1
5Chúa Giê-xu Bị Khinh (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng