VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Phước Hạnh Của Sự Khiêm Nhường

Phước Hạnh Của Sự Khiêm Nhường

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-18; Gia-cơ 4:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/1/2017; P: 10/11/2017; 350 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2018 2:20:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 8, Gia-cơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 8, Gia-cơ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam7284.20 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gương Mẫu Tuyệt Hảo (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)7
2Bạn Lao Khổ Vì Chi? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
3Lời Cầu Nguyện Của Môi-se (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Từ Đời Này Qua Đời Kia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Đất Lành (Mục Sư Trần Trọng Luật)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới