VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Kính Yêu Chúa

Giăng 14:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 243 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/10/2018 4:34:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, France11284.54 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xin Đừng Sang Máu Hoạn Thư (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Hãy Chèo Thuyền Ra Sâu (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Sự Thờ Phượng Thật (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Bắt Những Con Chồn Để Bảo Vệ Vườn Nho Sai Trái (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Bạn Có Ở Dưới Thẩm Quyền? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng