VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Kính Yêu Chúa

Giăng 14:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 268 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/19/2018 15:25:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Milpitas, CA, US1097.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Cho Chúa - Tha Nhân (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)5
2Để Lại Di Sản Lâu Bền (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
3Hai Mối Nợ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Kết Quả Của Sự Vâng Phục (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
5Ai Là Người Giải Hòa? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng