VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Sự Công Bình Khỏa Lấp Tội Lỗi

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/15/2017; P: 10/18/2017; 403 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 23:2:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1, France24045.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)47
2Hai Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Tin Mừng Của Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
4Ví Bằng Chúa Muốn, Và Ta Còn Sống (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Phước Hạnh Trong Sự Hoạn Nạn (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.