VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Đấng Christ Là Trọn Vẹn Tất Cả

Phi-líp 3:3-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/22/2017; P: 10/28/2017; 352 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 20:34:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.