VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Đấng Christ Là Trọn Vẹn Tất Cả

Phi-líp 3:3-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/22/2017; P: 10/28/2017; 331 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 23:41:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, France5323.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)16
2Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)2
3Sống Vui Thỏa Trong Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Đấng Christ Là Quyền Năng Và Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Sự Phục sinh của Chúa Jêsus (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.