VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Bài Học Cho Người Lãnh Đạo

Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/29/2017; 382 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 21:58:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US699.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Bầu da mới cho năm mới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Làm Theo Lời Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Bức Thư Giải Hoà (Mục Sư Châu An Phước)1
5Tình Yêu Và Hôn Nhân (Mục Sư Trần Trọng Luật)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.